Polityka prywatności sklepu internetowego Mydlarnia TULi

1. Administrator

2. Gromadzone dane osobowe

3. Zakres przetwarzania danych osobowych

4. Dobrowolność podania danych osobowych

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

6. Zabezpieczenie danych osobowych

7. Pozostałe postanowienia

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego Mydlarnia TULi (Użytkownicy) i jest uzupełnieniem Regulaminu Zakupów sklepu internetowego Mydlarnia TULi.

Akceptacja Regulaminu Zakupów oznacza również akceptację Polityki Prywatności.

1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Pracownia Joanna Sztykiel z siedzibą we Gdańsku przy ul. Łódzkiej 44. NIP 583-203-64-94; REGON 220835846.

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Gromadzone dane osobowe

2.1. Gromadzone dane osobowe Użytkowników obejmują :

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania i/lub adres dostawy
 • numer telefonu,
 • adres email,

potencjalnie

 • login i hasło

W przypadku przedsiębiorstw dodatkowo :

 • nazwa firmy, nip, adres prowadzonej działalności

2.2. Dane osobowe gromadzone są podczas :

 • rejestracji Użytkownika,
 • składania zamówienia

3. Zakres przetwarzania danych osobowych

3.1. Dane są przetwarzane w celu:

 • rejestracji konta Użytkownika aż do momentu likwidacji, w tym na bezpośrednie żądanie Użytkownika;
 • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego;

3.2. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem podmiotów uczestniczących w realizacji zamówień w tym firmom kurierskm, paczkomatowym i Poczcie Polskiej.

3.3. Dane osobowe nie są wykorzystywane do celów reklamowych i marketingowych, w tym profilowania klientów.

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest dobrowolne.

 • Zakres wymaganych danych osobowych wynika wyłącznie z potrzeb związanych z realizacją zamówienia.
 • Przy składaniu zamówienia nie jest wymagana rejestracja.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych w każdym czasie, może je modyfikować, jak również żądać ich pełnego usunięcia.

W celu pełnego usunięcia danych należy skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty email lub formularza kontaktowego sklepu.

5.2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Zabezpieczenie danych osobowych

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

7. Pozostałe postanowienia

7.1.  Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.2.  Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.