Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Polityka prywatności sklepu internetowego Mydlarnia TULi

1. Administrator

2. Gromadzone dane osobowe

3. Zakres przetwarzania danych osobowych

4. Dobrowolność podania danych osobowych

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

6. Zabezpieczenie danych osobowych

7. Pozostałe postanowienia

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego Mydlarnia TULi (Użytkownicy) i jest uzupełnieniem Regulaminu Zakupów sklepu internetowego Mydlarnia TULi.

Akceptacja Regulaminu Zakupów oznacza również akceptację Polityki Prywatności.

1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Pracownia Joanna Sztykiel z siedzibą we Gdańsku przy ul. Łódzkiej 44. NIP 583-203-64-94; REGON 220835846.

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Gromadzone dane osobowe

2.1. Gromadzone dane osobowe Użytkowników obejmują :

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania i/lub adres dostawy
 • numer telefonu,
 • adres email,

potencjalnie

 • login i hasło

W przypadku przedsiębiorstw dodatkowo :

 • nazwa firmy, nip, adres prowadzonej działalności

2.2. Dane osobowe gromadzone są podczas :

 • rejestracji Użytkownika,
 • składania zamówienia

3. Zakres przetwarzania danych osobowych

3.1. Dane są przetwarzane w celu:

 • rejestracji konta Użytkownika aż do momentu likwidacji, w tym na bezpośrednie żądanie Użytkownika;
 • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego;

3.2. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem podmiotów uczestniczących w realizacji zamówień w tym firmom kurierskm, paczkomatowym i Poczcie Polskiej.

3.3. Dane osobowe nie są wykorzystywane do celów reklamowych i marketingowych, w tym profilowania klientów.

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest dobrowolne.

 • Zakres wymaganych danych osobowych wynika wyłącznie z potrzeb związanych z realizacją zamówienia.
 • Przy składaniu zamówienia nie jest wymagana rejestracja.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych w każdym czasie, może je modyfikować, jak również żądać ich pełnego usunięcia.

W celu pełnego usunięcia danych należy skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty email lub formularza kontaktowego sklepu.

5.2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Zabezpieczenie danych osobowych

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

7. Pozostałe postanowienia

7.1.  Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.2.  Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna


Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Pracownię Sztykiel  z siedzibą w Gdańsku.

§1  Definicje

 • Administrator - oznacza firmę Pracownia Sztykiel z siedzibą w Gdańsku 80-180, ul. Łódzka 44 NIP: 583 203 64 94, Regon: 220835846, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie mydlarnia-tuli.
 • Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 • Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.\r\n\r\n

§2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.  W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§3  Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  • analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

§4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.